Side Area Image

Na Kmetiji Košec smo leta 1983 z namenom pridelave lešnikov za slovensko podjetje Žito Gorenjka, travnik ob gozdu spremenili v nasad lesk. Danes pa se lahko pohvalimo s širokim krogom kupcev, ki cenijo kvaliteto slovenskih lešnikov.

Kontaktirajte nas

+386 (0)41 526 275
info@kmetijakosec.si

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

DomovPROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

Kmetija Košec – Aljaž Košec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Ločica ob Savinji, Brinska cesta 4, 3313 Polzela, je prejemnik finančnih sredstev iz naslova Podukrepa 4.2 – podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Sredstva so prejeta iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 )PRP 2014-2020). Aktivnost je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Sredstva so bila odobrena za projekt Nakup opremeza predelavo lešnikov in trženje izdelkov iz dopolnilne dejavnosti.

 

POVZETEK:

Aljaž Košec je prejel pozitivno odločbo o dodelitvi finančnih sredstev za naložbo v objekt za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Kmetija je z omenjeno naložbo investirala v razvoj novega produkta – lešnikovega masla, prostor za degustacije ter trgovino.

 

CILJI:

Z omenjeno investicijo želi kmetija doseči naslednje cilje:
– doseči višjo stopnjo predelave lastnih pridelkov
– izkoristiti prostore kmetije, kjer je bila dejavnost opuščena
– povečati stopnjo oskrbe strank z domačimi proizvodi
– ustvariti prihodek, ki bo omogočal rentabilnost kmetije

 

Povezava na spletno stran PRP:
Program razvoja podeželja

Povezava do spletne strani evropske komisije:
Evropska komisija

 

 

.